Γεωργικά Μηχανήματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Geotrack Προετοιμαστές

Geotrack Προετοιμαστές Image

Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα σε διάφορες διαστάσεις από 1,5m έως 5,00m
Κοιλοδοκός 50Χ50Χ5
Με 3 σειρές, 4 σειρές και 5 σειρές σταβαριών
Με 1 ή 2 σειρές ανέμη
Δυνατότητα Ρυθμιζόμενης ανέμης

Geotrack Προετοιμαστές

Geotrack Προετοιμαστές Image

Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα σε διάφορες διαστάσεις από 1,5m έως 5,00m
Κοιλοδοκός 50Χ50Χ5
Με 3 σειρές, 4 σειρές και 5 σειρές σταβαριών
Με 1 ή 2 σειρές ανέμη
Δυνατότητα Ρυθμιζόμενης ανέμης