Γεωργικά Μηχανήματα

ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ

Geotrack Ραντιστικό

Geotrack Ραντιστικό Image

Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας υλικά σε διάφορες χωρητικότητες
Από 300- 800 λίτρα
Προσαρμόζονται καρούλι συλλογής ελαστικού, μπάρες, δοχείο καθαρού νερού
Μανόμετρα 3ων παροχών

Geotrack Ραντιστικό

Geotrack Ραντιστικό Image

Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας υλικά σε διάφορες χωρητικότητες
Από 300- 800 λίτρα
Προσαρμόζονται καρούλι συλλογής ελαστικού, μπάρες, δοχείο καθαρού νερού
Μανόμετρα 3ων παροχών