Γεωργικά Μηχανήματα

ΣΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΩΝ

Geotrack Σχίστης Ξύλων

Geotrack Σχίστης Ξύλων Image

Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα σε διάφορες διαστάσεις
Παροχή από υδραυλικά του τρακτέρ
Αναρτώμενο
Πίεση 20t

Geotrack Σχίστης Ξύλων

Geotrack Σχίστης Ξύλων Image

Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα σε διάφορες διαστάσεις
Παροχή από υδραυλικά του τρακτέρ
Αναρτώμενο
Πίεση 20t